Paras ystävä -novellin tehtävät

Nimillä voi olla erityinen tehtävä kaunokirjallisessa tekstissä.

Tekstin otsikko tiivistää yleensä keskeisen asian

tai antaa lukijalle vihjeen siitä, kuinka tekstiä voi tulkita.

Tekstin otsikko siis auttaa ymmärtämään sen sisältöä.

Paras ystävä -novellin henkilöiden nimiin sisältyy vihjeitä henkilöistä.

Soline ei ole oikea nimi, mutta monissa kielissä

soli-alkuliite löytyy sanoista,

joilla tarkoitetaan yksinäisyyttä tai yksin tekemistä.

Miten yksinäisyys liittyy Solineen?

Aleksia on lyhenne Aleksandra-nimestä.

Aleksandra tulee kreikankielisestä nimestä Aleksandros,

joka tarkoittaa auttajaa tai puolustajaa.

Miten auttaminen tai puolustaminen

mielestäsi liittyy novellin Aleksiaan?

Asta-nimi on lyhenne pohjoismaisesta Astrid-nimestä

ja tarkoittaa rakastettavaa.

Mieti, miksi Paras ystävä -novellin kirjoittaja

on valinnut novelliinsa tämännimisen henkilön?