Kirje Ameriikasta -tehtävät


1. Paul kirjoittaa vanhemmilleen 27.7.1914.
a) Samana päivänä Euroopassa tapahtui jotain. Mitä?

b) Pohdi, miten Euroopan tapahtumat

vaikuttivat Paulin ja Axel-serkun tulevaisuuteen.

2. 1900-luvun alun Suomessa oli tavallista,

että 13-vuotias nuori muutti kotoaan mennäkseen töihin.

Tytöt lähtivät piioiksi, palvelijoiksi tai lastenhoitajiksi.

Pojat menivät rengeiksi, apumiehiksi rakennuksille ja metsätöihin. Pojat saattoivat myös lähteä merille (töihin laivalle). 

Kaupungin tehtaisiin meni töihin sekä tyttöjä että poikia.

Vielä niinkin myöhään kuin 1950-luvulla

13-vuotias saattoi joutua tekemään raskaita metsätöitä

tai vaarallista tehdastyötä.

Nykyisin laki suojelee nuoria työntekijöitä.

Nuorilla ei saa teettää raskaita tai vaarallisia töitä.

Myös nuorten työaikaa on rajoitettu.


Pohtikaa ja keskustelkaa 

a) Millaista nuorten elämä oli novellin Paulin kirjoittaman kirjeen aikana ja miten se tulee esille novellissa?

Miten maailma on muuttunut novellin ajoista?

Ovatko ihmiset muuttuneet? 

b) Millaista nuorten elämä oli isovanhempienne nuoruudessa

ja vanhempienne nuoruudessa?

Mitkä asiat ovat muuttuneet?

Mitkä asiat ovat yhä samoja? 

3. Paul ei kirjoita koti-ikävästään.

Hän kertoo vanhemmilleen pärjäävänsä.

Hänen asenteensa näyttää olevan toiveikas ja reipas.
a) Pohdi, kirjoittiko Paul totta

tai kertoiko hän aivan kaikkea asioita.


b) Jos Paul salasi ikäviä asioita,

niin miksi luulette hänen niin tehneen? 

4. Pohtikaa syitä,

miksi Paul lähti serkkunsa kanssa Amerikkaan.

Mitä tulevaisuuden suunnitelmia ja tavoitteita oli Paulilla

ja mitä oli Axel-serkulla?

Olisivatko he voineet toteuttaa haaveensa Suomessa?

Mitä esteitä Suomessa olisi ollut tavoitteiden toteutumiselle?
Mitä yhtäläisyyksiä Paulin ja Axel-serkun siirtolaisuudessa

on 2000-luvun maailmantilanteen kanssa?

5. Kuvittele olevasi joku jollain toisella aikakaudella elävä nuori. Aikakausi saa olla menneisyydessä tai tulevaisuudessa. 

Kuvittele olevasi jossain toisessa maassa.

Tuota maata ei tarvitse olla oikeasti olemassa,

mutta älä valitse Suomea.

Kirjoita kirje esimerkiksi vanhemmalle,

opettajalle, ystävälle, veljelle tai siskolle.

Mieti kirjoittaessasi,

mitä haluat kertoa ja mitä et halua kertoa.

Millainen tunnelma kirjeessä on?

Miten aika ja paikka tulevat esille kirjeessä?